Lezing 'Het grijze gebied ...'
Palm


Grijze gebied van ongewenst gedrag

Blurred lines

Het grijze gebied van ongewenst gedrag


AWH wil aandacht besteden aan het grijze gebied van ongewenst gedrag. Het betreft een interactieve en inspirerende lezing welke de mogelijkheid biedt om alle medewerkers zich bewust te maken van wat er verstaan wordt onder het grijze gebied van ongewenste omgangsvormen/ seksuele intimidatie en hoe hiermee om te gaan.


Grijs kan twijfel symboliseren, een gespletenheid, geen evenwicht tussen de zaken of een bepaald overgangsgebied. Wanneer iemand in een grijs gebied opereert, dan doet men zaken waar geen duidelijke regels voor zijn of waarvan het onduidelijk is of deze legaal of illegaal zijn.


Op welke wijze wordt het grijze gebied van ongewenst gedrag/ seksuele intimidatie op de werkvloer beïnvloedt

  • Scheppen we bewust een grijs gebied waarin een mate van gedogen heerst, afhankelijk van het beoordelingsvermogen van de leidinggevende/ manager.
  • Maakt het grijze gebied van ongewenst gedrag het benoemen en aanpakken complex of komt dit juist door het gebrek aan het stellen van persoonlijke grenzen van werknemers.


Het stellen van persoonlijke grenzen kan heel lastig zijn

Toch is het erg belangrijk. Want onze persoonlijke grenzen bepalen wie we zijn ten opzichte van de anderen. Hoe ontstaan persoonlijke grenzen en in welke relatie staat dit tot de aanpak van ongewenst gedrag/ en seksuele intimidatie. Hoe zit dat met gedeelde verantwoordelijkheid en het ‘Bystander’ effect.


Onderdeel van de lezing over het grijze gebied van ongewenst gedrag/ seksuele zijn tevens feiten en cijfers waarin voorbeelden van ongewenst gedrag, de effecten van ongewenst gedrag en een wenselijk beleid belicht worden onder de noemer gedeelde verantwoordelijkheid.


Interactieve deel

Het dilemmaspel loopt als een rode draad door de lezing en zorgt voor het bespreekbaar maken van dit thema, in beide richting verlopend.


Wanneer

Maandag t/m vrijdag 2019


Locatie

In geheel Nederland - incompany verzorgt door AWH


Kosten

€ 1.250,-, maximaal 100 deelnemers.

De lezing duurt 1,5 uur.


Aanmelden of informatie?

Graag een bericht aan karin@aboutworkplaceharassment.com


WHAT OUR CLIENTS SAY

"Karin Bosman's lecture at the University of Aruba left a deep and lasting impression on the audience and gave sexual harassment a (new) face. She is a remarkable woman whose perseverance and dedication is changing the world bit by bit"


#Deborah van den Berg - Alexander / University of Aruba

Twitter
LinkedIn

AWH is a member of:

BvAA

Account number NL05RABO0312272162  |  BIC RABONL2U  |  KvK 74916785